treasure_tag_mini_key_press

Nokia Trea­sure Tag WS-2 led­wie co trafił do naszego kraju, nato­mi­ast fiński pro­du­cent już zdążył zaprezen­tować kole­jne urządze­nie z tej rodziny. 

Polacy mogą nieco narzekać. Pro­dukt Nokii o nazwie Trea­sure Tag WS-2 swoją świa­tową pre­mierę miał już jakiś czas temu, lecz do Pol­ski trafił dopiero parę dni temu, o czym napisal­iśmy w tym miejscu. Teraz jed­nak Nokia wypuś­ciła kole­jne urządze­nie tego rodzaju. Jest tańsze, ale pewnie doczekamy się go w naszym kraju dopiero za kilka miesięcy.

Mowa o Nokia Trea­sure Tag WS-10, który jest miniatur­ową wer­sją wcześniej zaprezen­towanego Trea­sure Taga WS-2. Odz­nacza się wyraźnie cieńszą obu­dową (5,8 vs 10 mm) i ponad dwukrot­nie mniejszą wagą (6,2 g vs 13 g). Z zewnątrz łatwo dostrzec zmieniony pasek do zaczepienia.

Nokia-Treasure-Tag-Mini-WS-10-with-Bluetooth-4-0

To nie wszys­tko. Najbardziej istotną zmi­aną w Trea­sure Tagu WS-10 jest zrezyg­nowanie z mod­ułu NFC. Oznacza to tyle, że lokaliza­tor będzie musiał być parowany ze smart­fonem ręcznie. Zas­tosowano też mniejszą (zami­enną) baterię, która wytrzyma 120 dni pracy.

Nokia Trea­sure Tag WS-10 ma być kom­paty­bilny nie tylko z sys­te­mem Win­dows Phone 8, lecz także z iOS-em i Androidem.

Najważniejsze jest jed­nak to, że nowy Trea­sure Tag będzie mógł się pochwalić niższą ceną. Nie jest jeszcze znana, lecz sądzę, że nie wyniesie ona więcej, niż 70 zł.

Via

Ciekawe? Podziel się!