konkursy

Aplikacja Nokia Konkursy jest dobrze znana użytkown­ikom Nokii z sys­te­mem Win­dows Phone. Teraz jest dostępna także dla smart­fonów z serii Nokia X. Warto ją pobrać zwłaszcza, że aktu­al­nie odbywa się konkurs, w którym nagrodą jest tablet Nokia Lumia 2520.

Nokia Konkursy to bezpłatna aplikacja dostępna od dawna na plat­formie Win­dows Phone. Teraz mogą z niej korzys­tać również posi­adacze Nokii z serii X (X, X+ i XL) wyposażonej w sys­tem oper­a­cyjny Android.

 

 
Nokia Konkursy to bezpłatna aplikacja, dzięki której sta­jemy przed szansą wygra­nia atrak­cyjnych nagród. W tej chwili trwa konkurs, w którym można wygrać tablet Nokia Lumia 2520. By w nim wziąć udział, wystar­czy pobrać apkę i odpowiedzieć na proste pyta­nia. Ter­min zgłoszeń upływa 14 maja. Ogłosze­nie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 30 maja.

Myślę, że nie muszę nikogo zachę­cać do udzi­ału — wizja otrzy­ma­nia topowego tabletu za darmo jest bardzo kusząca. Aplikację dla sys­temu Win­dows Phone można pobrać klika­jąc w ten link.

 

Ciekawe? Podziel się!