HaloBajki-aplikacje-windows-phone

HaloBa­jki to nowa aplikacja zre­al­i­zowana przez Wun­der­man Pol­ska, która skierowana jest do najmłod­szego pokole­nia i pokazu­jąca, że książki dla dzieci nie muszą być nudne – mogą także uczyć, bawić i wciągnąć do świata nauki i pięknych ilustracji.

Aplikacja HaloBa­jki na smart­fony Nokia Lumia z sys­te­mem Win­dows Phone to nic innego, jak zbiór inter­ak­ty­wnych książek Wydawnictwa Ładne Halo. To co oso­biś­cie spodobało mi się w tej apce, to fakt, że została ona stwor­zona i dedykowana spec­jal­nie dla Polaków. Tak więc nie musimy szukać spol­szc­zonego zami­en­nika amerykańskiej aplikacji, tylko możemy czy­tać, bawić się i rozwiązy­wać zagadki w języku pol­skim, co jest tak ważne u naszych małych pociech.

aplikacje-windows-phone

Aplikacja pozwala wielokrot­nie odkryć tę samą książkę na nowo dzięki możli­wości nagra­nia głosu bliskiej osoby czy­ta­jącej kole­jne strony. Jako pier­wsza do aplikacji trafiła książka „Sklepy” – dzięki tej his­torii dzieci będą mogły dowiedzieć się, gdzie nabyć roz­maite artykuły, skom­ple­tować listę zakupów czy też zapro­jek­tować sklepy z zabawkami.

HaloBa­jki powinny się spodobać dzieciom, a dorośli powinni zachę­cić do korzys­ta­nia właśnie z tego typu aplikacji, zwłaszcza gdy możemy je ściągnąć za darmo (tak, jak w przy­padku HaloBajki).

Pobierz aplikację na swój smart­fon Nokia Lumia z sys­te­mem Win­dows Phone.

HaloBajki HaloBajki-2

Ciekawe? Podziel się!