2048-android

Może to trak­tować dosłownie lub w przenośni ale gra 2048 rzeczy­wiś­cie odmieni Wasze życie – gra jest banal­nie prosta, zabija wolny czas, niesamowicie wciąga a przy tym nie jest iry­tu­jąca i moty­wuje do dal­szego dzi­ała­nia. Czym jest i jak się gra w 2048?

2048 jest grą log­iczną, która doskonale wypeł­nia wolny czas (jak sądzę w ten week­end macie go nieco więcej). Tak, jak już wspom­i­nałem – zasady są banal­nie proste. Mówiąc krótko: naszym zadaniem jest łącze­nie tych samych cyfr w pary (np. 2+2=4… 4+4=8), co powoduje ich sumowanie. Najłatwiej zobaczyć, jak to wygląda w prak­tyce a zła­piecie w mig.

Gra wciąga każdego a co najlep­sze nie iry­tuje, gdy po raz kole­jny nie skończymy gry z sukce­sem. A co to znaczy sukces w przy­padku 2048? Musimy uzbierać na jed­nym kafelku liczbę 2048, czyli połączyć wcześniej dwa kafelki o numer­ach 1024.

2048-puzzel-android

Oso­biś­cie jeszcze nie udało mi się prze­jść tej gry – mój najlep­szy wynik to 18 000 (całoś­ciowy wynik gry), na który składały się już poje­dyncze kafelki z numerami: 1024, 512, 512, 256…

W 2048 gram na smart­fonie z Androi­dem i wybrałem dar­mową wer­sję gry, której pełna nazwa to: 2048 Num­ber puz­zle game – gra ściąg­nięta ponad 5 mil­ionów razy, a śred­nia ocena to: 4,5. Co ważne w przy­padku starszych mod­eli – ta gra dzi­ała z wszys­tkimi wer­s­jami Androida począwszy od Androida 2.2.

Jeśli chodzi o wer­sję gry 2048 na iPhone’a to także macie do dys­pozy­cji wiele dar­mowych  wer­sji, które także świet­nie sobie radzą także z starszymi wer­s­jami iOS.

Pochwal­cie się w komen­tarzach swoimi wynikami! Udało Wam się już prze­jść tą grę?

Ciekawe? Podziel się!