1ads

Fachowcy z firmy IHS wyliczyli, że Sam­sung na pro­dukcję jed­nego egzem­plarza Galaxy S5 przez­nacza 256 dolarów. Naj­droższym podze­społem jest oczy­wiś­cie ekran.

Sam­sung jako najwięk­szy pro­du­cent smart­fonów na świecie może sobie poz­wolić na wielkie taśmy pro­duk­cyjne, z pomocą których udało mu się w widoczny sposób obciąć koszty. Jeśli jed­nak ktoś myśli, że wyt­worze­nie topowego smart­fona kosz­tuje grosze, jest w błędzie — oblic­zono, że łączny koszt pro­dukcji jed­nego egzem­plarza to 256$, a więc ok. 780 zł.

Łatwo odgad­nąć, że naj­droższym kom­po­nen­tem jest wyświ­et­lacz Super AMOLED. Posi­ada przekątną 5,1″, rozdziel­czość Full HD i uważa się go za jed­nego z najlep­szych stosowanych w smart­fonach (choć pod wzglę­dem rozdziel­czości nie jest lid­erem). Jego pro­dukcja kosz­tuje 63 dolary, a więc mniej więcej 191 zł. To taniej, niż w przy­padku Galaxy S4 — budowa jego ekranu pochła­ni­ała 75$ (227 zł).

Inne podze­społy są znacznie tańsze. Pamięć DRAM połąc­zona z pamię­cią flash kosz­tują 33$ (100 zł). Sen­sor pracy serca jest wart 1,45$ (4,40 zł). Bardzo ciekawy jest fakt, że czyt­nik linii papi­larnych kosz­tuje zaled­wie 4$ (12 zł). Ana­log­iczne rozwiązanie z iPhone’a 5S przez spec­jal­istów jest wyce­ni­ane na znacznie droższe — 15$ (45 zł). Koszt złoże­nia Sam­sunga Galaxy S5 to 5$ (15 zł).

Via

Ciekawe? Podziel się!