preview-for-developers

Microsoft właśnie udostęp­nił aktu­al­iza­cję Win­dows Phone 8.1 dla wszys­t­kich smart­fonów zapisanych w pro­gramie dewelop­er­skim. Jeśli Wasze komórki też do niego należą, powin­niś­cie czym prędzej dokonać aktualizacji.

Win­dows Phone 8.1 Pre­view for Devel­op­ers to spec­jalna odmi­ana Win­dows Phone 8.1, która została stwor­zona z myślą o dewel­op­er­ach w celu szyb­szego dostępu do plat­formy dla nich. Przełoży się to na szyb­sze zmi­any w aplikac­jach dostęp­nych w sklepie tak, by były dos­tosowane pod nową wer­sję systemu.

Co najlep­sze, wcale nie trzeba być dewelop­erem, by uzyskać dostęp do Win­dows Phone 8.1 już teraz. Warunek jest taki, by zapisać się do pro­gramu dewelop­er­skiego. Jest on bezpłatny i można dołączyć do niego klika­jąc w ten link. 

Aktu­al­iza­cja jest dostępna dla wszys­t­kich smart­fonów z Win­dows Phone 8 (m.in. Nokia Lumia 520, Lumia 1020, Sam­sung ATIV S, HTC 8S) i nie zaw­iera paki­etu Nokia Cyan doda­jącego dodatkowe funkcje. Mimo to i tak nikt nie powinien uskarżać się na małą ilość nowinek.

W tym miejscu zna­j­duje się odnośnik do aktu­al­iza­cji Win­dows Phone 8.1 Pre­view for Developers.

Ciekawe? Podziel się!