windows-phone-update-2

Nowe doniesienia mówią, że Microsoft jeszcze w tym roku wypuści dwie duże aktu­al­iza­cje GDR (Gen­eral Dis­tri­b­u­tion Release) dla sys­temu Win­dows Phone 8.1. Trzeba przyz­nać, że tempo całkiem niezłe.

Aktu­al­iza­cje GDR to duże update’y sys­te­mowe zaw­ier­a­jące szereg nowych funkcji lecz nie są na tyle obsz­erne, by trak­tować je jako kole­jne odsłony sys­temu. W Win­dows Phone 8 użytkown­icy otrzy­mali trzy takie aktu­al­iza­cje. Z nowym Win­dows Phone 8.1 ma być tak samo.

Microsoft zamierza jeszcze w tym roku udostęp­nić dwa z trzech zestawów GDR. Pier­wszy z nich, GDR1, ma pojawić się na przełomie czer­wca i lipca. Drugi powinien trafić do nas w listopadzie lub grud­niu, nato­mi­ast GDR3 zostanie wypuszc­zone gdzieś w lutym, marcu lub kwiet­niu 2015 roku.

Nieśmi­ało plotkuje się, że aktu­al­iza­cja GDR1 wniesie wspar­cie dla gestów 3D Touch oraz udoskon­ali pomysł z aplikacji Nokia Refo­cus i wdroży to rozwiązanie z osobna. Cała reszta pozostaje tajemnicą.

Podane infor­ma­cje nie są w jakikol­wiek potwierd­zone, więc może się okazać, że nie okażą się zgodne z prawdą. Nie zaw­ierza­j­cie się w nie ślepo.

Via

Ciekawe? Podziel się!