c3222c3d-1d45-4b7c-8-b4483a4de1df

Play w końcu wypuś­cił aplikację pozwala­jącą użytkown­ikom tej sieci na zarządzanie swoimi usługami oraz sprawdzanie stanu konta. Co prawda długo czekaliśmy, ale lep­iej późno, niż wcale.

Play24 to niezmiernie przy­datna aplikacja dla użytkown­ików sieci Play. Każdy, kto chce w łatwy sposób doład­ować konto, sprawdzić pozostałe środki na kon­cie, his­torię połączeń lub (dez)aktywować różnego rodzaju usługi (np. pakiet Inter­netu) powinien docenić ist­nie­nie tej apki. Do tej pory mogli nią posługi­wać się wyłącznie posi­adacze urządzeń z iOS-em lub Androi­dem, a teraz została opub­likowana wer­sja dla sys­temu Win­dows Phone.

Do tej pory korzys­tanie z dobrodziejstw Play24 wiązało się z przy­musem wchodzenia na słabo zop­ty­mal­i­zowaną pod smart­fony stronę inter­ne­tową, co nie było ani wygodne, ani szy­bkie. Aplikacja Play24 na pewno ukróci męki wielu abo­nen­tom Play. Warto zwró­cić też uwagę, że trans­misja danych zużyta w obrę­bie tej apki jest całkowicie bezpłatna.

Play24 dla Win­dows Phone jest oczy­wiś­cie dar­mowe i dzi­ała bez prob­lemu zarówno na najnowszym Win­dows Phone 8.1, WP8 oraz na starszym WP7.

Play24 — Pobierz aplikację dla Win­dows Phone

 

Ciekawe? Podziel się!