ashaupdate

Nokia z dzisiejszym dniem rozpoczęła pro­ces aktu­al­iza­cji dla tele­fonów z serii Nokia Asha. Zmi­any są całkiem spore, a wśród nich zna­jdziemy np. dodatkowe funkcje w aplikacji aparatu, tryb oszczędza­nia energii czy kon­trolę rodzicielską.

Aktu­al­iza­cja doty­czy całej plat­formy Nokia Asha Soft­ware Plat­form  1.4 (v. 14.0.4) i ma ona charak­ter glob­alny. Oznacza to, że zostanie udostęp­niona każdemu tele­fonowi Nokia Asha opartemu na NASP 1.4. Są to:

  • Nokia Asha 230
  • Nokia Asha 230 Dual SIM
  • Nokia Asha 500
  • Nokia Asha 500 Dual SIM
  • Nokia Asha 501
  • Nokia Asha 501 Dual SIM
  • Nokia Asha 502 Dual SIM
  • Nokia Asha 503
  • Nokia Asha 503 Dual SIM

 

 
Aktu­al­iza­cja będzie dostępna z poziomu tele­fonu poprzez funkcję OTA zna­j­du­jącą się w ustaw­ieni­ach. Wprowadza ona m. in. ulep­szoną aplikację aparatu umożli­wia­jącą tworze­nie panoram i dobrze wykadrowanych tzw. selfie. Aplikacja odt­warza­cza muzy­cznego także otrzyma parę zmian i zostanie dodana usługa MixRa­dio (z wyjątkiem Nokii Asha 230). Kole­jnymi nowoś­ci­ami są kon­trola rodzi­ciel­ska i tryb oszczędza­nia energii. Oczy­wiś­cie, ist­nieją również pom­niejsze poprawki i ulep­szenia, których nie sposób wszys­t­kich wymienić bez kom­plet­nej dokumentacji.

 Via

Ciekawe? Podziel się!