prima

Dzisiejszego dnia Nokia niespodziewanie zaprezen­towała nowe, wyjątkowe urządze­nie. Mowa o Lumii 3310, która jest hoł­dem odd­anym w stronę kul­towej Nokii 3310.

Nokia 3310 to najbardziej pop­u­larny model wszechcza­sów w his­torii fińskiego pro­du­centa. Został sprzedany w osza­łami­a­jącej licz­bie 125 mil­ionów egzem­plarzy i zdobył mnóstwo fanów na całym świecie sta­jąc się czymś w rodzaju obiektu kultu. Nokia zgrab­nie to wyko­rzys­tała i stworzyła smart­fona naw­iązu­jącego do tej komórki.

Może wygląda zabawnie, lecz Nokia Lumia 3310 to prawdziwy potwór. Posi­ada ten sam aparat, co Lumia 1020, a więc jed­nos­tkę Pure­View o rozdziel­czości 41 Mpix. Oprócz niego warto zwró­cić uwagę na 2 GB RAM-u i 32 GB wbu­dowanej pamięci flash. Zupełną bombą jest wyświ­et­lacz, który co prawda nie powala rozdziel­czoś­cią (1280x720 pik­seli) ani przekątną (3 cale), lecz został osłonięty warstwą z dia­mentu. Czyni go tym samym całkowicie odpornym na wszelkie zarysowa­nia i upadki. W połącze­niu z obu­dową wyko­naną z tych samych mate­ri­ałów, co w przy­padku ory­gi­nal­nej Nokii 3310, otrzy­mu­jemy smart­fona niezniszczalnego.

3310-pureview-in-line1

Nokia Lumia 3310 otrzy­mała spec­jal­nie dos­tosowaną wer­sję Win­dows Phone’a 8, dzięki czemu będzie można z niego korzys­tać bezprob­le­mowo pomimo małej przekąt­nej i specy­ficznego ksz­tałtu ekranu. Dodatkowo każdy posi­adacz tego urządzenia może cieszyć się pre­in­stalowanymi grami: Snake II, Pairs II, Space Impact i Ban­tumi oraz aplikacją kon­wer­tu­jącą pliki mp3 na mono­fon­iczne dzwonki.

Moim skrom­nym zdaniem, wypuszcze­nie Lumii 3310 to doskon­ały ruch ze strony Nokii. Jestem pewien, że to urządze­nie sprawi, że Nokia powróci do łask i stanie się najchęt­niej wybier­anym pro­du­cen­tem smartfonów.

Via

Ciekawe? Podziel się!