nokia-x-philippine-launch-20140312-1

Jeśli jesteś­cie zain­tere­sowani tym, jak prezen­tuje się Nokia X w całej swej okaza­łości, zapraszam do oglą­da­nia tego wycz­er­pu­jącego, 20-minutowego filmiku.

Nokia X to ciekawy ekspery­ment Nokii. Fiński pro­du­cent postanowił wyjść naprze­ciw wszys­tkim malkon­tentom kry­tyku­ją­cym sys­tem Win­dows Phone 8. Jest to pier­wsze urządze­nie tej firmy oparte o sys­tem Android. Trzeba jed­nak zwró­cić uwagę, że został uprzed­nio znacznie zmody­fikowany — inter­fejs uległ całkowitej zmi­anie, a usługi Google zostały zastą­pi­one ich odpowied­nikami od Microsoftu i Nokii.

 


 
Smart­fon należy do niskiej półki. Cechuje się czte­rocalowym ekranem IPS LCD o rozdziel­czości 800 x 480 pik­seli, dwur­dzeniowym pro­ce­sorem Snap­dragon o częs­totli­wości tak­towa­nia 1 GHz, 512 MB pamięci RAM, aparatem 3 Mpix i slotem na kar­tę MicroSD.

Wszys­tkie Wasze wąt­pli­wości związane z Nokią X może­cie rozwiać dzięki długiemu filmikowi zna­j­du­jącemu się poniżej. Zaw­iera on naprawdę sporo infor­ma­cji na temat tego telefonu.

 

Ciekawe? Podziel się!