Nokia-X-line

Nokia X wresz­cie zaw­itała do Pol­ski. Można ją nabyć już teraz za pośred­nictwem inter­ne­towej strony oper­a­tora Play.

Nokia zaskoczyła wszys­t­kich fanów mobil­nych tech­nologii prezen­tu­jąc swoje pier­wsze urządze­nie pracu­jące pod kon­trolą Androida. To, co zdawało się niemożliwe okazało się prawdą. Żeby nie było tak doskonale trzeba dodać, że jest to model z niskiej półki i zaim­ple­men­towana odmi­ana Androida nie jest dokład­nie tym, co zdążyliśmy poz­nać ze smart­fonów konkurencji.

Komórka co prawda dzi­ała pod kon­trolą Androida 4.1.2, lecz został on okro­jony z usług Google’a. Nie zna­jdziemy w nim Google Play, Google Maps czy Google Drive. Te zostały zastą­pi­one przez ich odpowied­niki. Nie wszys­tkie aplikacje z Androida są kom­paty­bilne z Nokią X, lecz za sprawą spec­jal­nych narzędzi dewelop­erzy aplikacji mogą przepor­tować na to urządze­nie swoje aplikacje niemal błyskaw­icznie. Sza­cuje się, że ok. 75% android­owych aplikacji współpracuje z Nokią X bez zarzutu.

Nokia-X-screen

Nokia X odz­nacza się czte­rocalowym ekranem IPS LCD o rozdziel­czości 800 x 480 pik­seli, pro­ce­sorem Snap­dragon 1 GHz o dwóch rdzeni­ach, 512 MB pamięci RAM, aparatem 3 Mpix i slotem na kar­tę MicroSD.

Tele­fon od wczo­raj jest dostępny na stronie oper­a­tora Play i w więk­szości umów można go dostać za sym­bol­iczną złotówkę. Sug­erowana cena Nokii X dla Pol­ski wynosi 499 zł i będziemy mogli zobaczyć ją w więk­szości dużych sklepów z elek­tron­iką na tere­nie naszego kraju już od przyszłego tygodnia.

Na razie nie ma planów wprowadzenia do Pol­ski Nokii X+, a Nokia XL trafi do sprzedaży za kilka miesięcy w cenie 699 zł.

 

Ciekawe? Podziel się!