nexusae0_wm_4.4.3_thumb

Android 4.4.2 KitKat to na tą chwilę najnowsza wer­sja mobil­nego sys­temu Google’a. Być może już wkrótce straci na ważności, gdyż nieśmi­ało z hory­zontu wyła­nia się Android KitKat o numerze 4.4.3.

Na trop nad­chodzącej aktu­al­iza­cji Androida wpadli redak­torzy anglo­języ­cznego ser­wisu myce. Na danych pochodzą­cych z ser­w­erów Google’a natknięto się na wzmi­ankę mówiącą o tym, że Android 4.4.3 jest już w fazie tworzenia. Do sieci prze­dostały się logi zaw­ier­a­jące dane na temat buildu nowego Androida, który pow­stał 6 marca w przy­padku Nexusa 5 i 21 marca dla Nexusa 7.

myce-android4.3.3-nexus5

Nowa wer­sja Androida ma poprawić sta­bil­ność połączeń inter­ne­towych, załatać błąd związany z szy­bkim ubytkiem baterii pod­czas korzys­ta­nia z aparatu, zwięk­szyć szy­bkość łapa­nia ostrości, wprowadzić poprawki dla łączności Blue­tooth, sta­bil­ności sys­temu, debu­gowa­nia USB, diody powiadomień, wykresu uży­tych danych i paru innych ele­men­tów. Dużych nowości brak i aktu­al­iza­cja wniesie wyłącznie niewielkie zmi­any, lecz za to w całkiem sporej ilości.

Nie wiadomo, kiedy uak­tu­al­nie­nie zostanie udostęp­nione do pobra­nia, lecz sądzę, że to kwes­tia kilku najbliższych tygodni. Miej­cie swoje Nexusy w pogotowiu.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!