g2mini

LG dzisiejszego dnia zaprezen­towało glob­al­nie swój nowy smart­fon. LG G2 Mini — bo o nim mowa — to pom­niejs­zona wer­sja mod­elu flagowego tej firmy.

Zarówno Sam­sung, Sony i HTC posi­adają zminiatu­ry­zowane odmi­any swoich najlep­szych smart­fonów. Teraz do tego grona dołącza również LG, które dziś zaprezen­towało tele­fon G2 Mini.

Niestety, kore­ańskie LG nie postanow­iło pójść tą samą drogą co Sony ze swoim Z1 Com­pact i jego maluch cechuje się specy­fikacją ustępu­jącą pier­wow­zorowi. Nowy smart­fon charak­teryzuje się wyświ­et­laczem o przekąt­nej 4,7″ i rozdziel­czości 960×540 pik­seli, 2 GB RAM-u, przed­nim aparatem 1,3 Mpix, 8 GB pamięci wbu­dowanej i slotem na kartę microSD. Słuchawka będzie sprzedawana w wer­s­jach różnią­cych się pro­ce­sorem (Snap­dragon 400 1,2 GHz lub Tegra 4i 1,7 GHz do wyboru) i aparatem (8 lub 13 Mpix). Specy­fikacja może i nie jest zła, lecz z pewnoś­cią nie można mówić o G2 Mini jako o przed­staw­icielu wyższej półki — jest to urządze­nie o prze­cięt­nej specy­fikacji uda­jące high-end.

Smart­fon ma być ofer­owany w kolorach: czarnym, białym, czer­wonym, białym i zło­tym. Nie powin­niśmy się martwić o jego brak dostęp­ności w Polsce. Powinien pojawić się u nas lada dzień, lecz jego cena jest jeszcze nieznana.

Via

Ciekawe? Podziel się!