LUMIA1820

Firma Noreve pro­duku­jąca ekskluzy­wne pokrowce na smart­fony właśnie poin­for­mowała na swo­jej stronie o swoim nowym pro­duk­cie. Jest to pokrowiec zapro­jek­towany z myślą o… Lumii 1820. Co z tego że taki smart­fon ofic­jal­nie nawet nie istnieje?

Nokia Lumia 1820 to model owiany tajem­nicą. Co prawda ist­nieją prze­cieki na temat takiego smart­fona. Poz­nal­iśmy grafikę przed­staw­ia­jącą ten model oraz specy­fikację już dawno temu, lecz obie infor­ma­cje pochodzą z niepewnych źródeł i szy­bko uznano je za mało praw­dopodobne. Teraz jed­nak pojawia się kole­jna wiado­mość na temat smart­fona o takiej samej nazwie.

Firma Noreve pro­duku­jąca piękne, ekskluzy­wne pokrowce dla smart­fonów i tabletów napisała, że stworzyła jeden przez­nac­zony dla Lumii 1820. Czyżby firma była na tyle spo­ufalona z Nokią, by ta dawała jej wcześniejsze infor­ma­cje na temat swoich urządzeń? Jest to możliwe, gdyż już wcześniej poz­nal­iśmy jeden przy­padek, w którym pro­du­cent pokrow­ców zdał się wyprzedzić rzeczy­wis­tość. Szkoda, że dane na stronie Noreve (w tym dwa zdję­cia zamieszc­zone poniżej) nie mówią nic na temat smartfona.

coming_soon_production

sharepict

 

Nokia Lumia 1820 według wspom­ni­anego prze­cieku sprzed dwóch miesięcy ma odz­naczać się designem pochodzą­cym z Lumii 928, pro­ce­sorem Snap­dragon 805, ekranem 2K o przekąt­nej 5,2″, 3 GB pamięci RAM, 32 GB wbu­dowanej pamięci, aku­mu­la­torem 3 400 mAh i wielosoczewkowym aparatem Lytro z lampą ksenonową. Jeśli taka specy­fikacja okaza­łaby się prawdą, fani Nokii z pewnoś­cią byliby wniebowzięci.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!