tojestruchome

2 kwiet­nia to dzień, w którym odbędzie się kon­fer­encja Microsoft Build 2014. Ma w niej wziąć udział Nokia. Według doniesień planuje tam zaprezen­tować dwa nowe smartfony.

O tym, że Nokia zamierza pokazać dwa nowe smart­fony mogliśmy usłyszeć już kilka dni temu. Z tym, że była to wów­czas niewiele warta plotka. Teraz infor­ma­cja została potwierd­zona przez samego fińskiego producenta.

No, w każdym razie nie do końca — wiadomo, że Nokia zapowiada tam swoją obec­ność i uraczyła nas gifem. Zna­j­duje się na nim napis more (ang. więcej), a lit­era o zmienia się w sym­bole odpowiada­jące naw­igacji, Inter­ne­towi, apara­towi, komu­nikacji tek­stowej, muzyce i zegarowi.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że Nokia planuje przed­stawić dwa nowe smart­fony: Lumię 630 i Lumię 930. Nokia Lumia 630 miałaby otrzy­mać wyświ­et­lacz o przekąt­nej 4,5″ i rozdziel­czości 480x800 pik­seli, czterordzeniowy pro­ce­sor i 1 GB pamięci RAM. Z kolei o Lumii 930 można wyczy­tać, że otrzyma ekran 5″ Full HD, aparat Pure­View 20 Mpix i pro­ce­sor Snap­dragon 800.

Jed­nakże, zegarek wid­niejący na ani­macji może oznaczać, że Nokia chce zaprezen­tować włas­nego smart­watcha. Myślę, że na to nie powin­niśmy się nastaw­iać — zna­jąc Nokię nie będzie chci­ała wypuś­cić swo­jego inteligent­nego zegarka aż tak szybko.

Oczy­wiś­cie, powin­niśmy się spodziewać także pre­miery sys­temu Win­dows Phone 8.1 — to, że go ujrzymy na Microsoft Build 2014 jest niemal całkowicie pewne.

Via

Ciekawe? Podziel się!