iphonez

iPhone’a można kochać lub nien­aw­idzić, lecz każdy przyzna, że jest to rodz­ina smart­fonów, która w 2007 roku zmieniła zasady gry. Teraz, w sie­dem lat po pre­mierze pier­wszego z nich sprzedało się już ponad 500 tele­fonów komórkowych Apple’a.

iPhone to najbardziej przeło­mowe urządze­nie stwor­zone w his­torii Apple i to dopiero ono spop­u­lary­zowało smart­fony z ekranami dotykowymi. Pier­wsza gen­er­acja tego tele­fonu została pokazana światu w 2007 roku. Do tej pory pow­stały: iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S i 5C. Razem jest to 8 mod­eli. Firma chwali się, że sprzedały się łącznie w olbrzymiej ilości 500 mil­ionów egzemplarzy.

500 mil­ionów sprzedanych egzem­plarzy zaled­wie ośmiu mod­eli smart­fonów brzmi niesamowicie. To jed­nak oczy­wiś­cie nie koniec sza­leństwa. Anal­i­tycy sądzą, że Apple do końca tego roku osiąg­nie wynik 600 mil­ionów, głównie za sprawą wypuszczenia nowego iPhone’a 6 (wraz z wyższym numerkiem możemy spodziewać się sporych zmian) oraz wyczeki­wanej obniżki cenowej iPhone’a 5C. W sieci można znaleźć infor­ma­cje, według których Apple planuje prezen­tację dwóch (lub trzech, wlicza­jąc 5SC) iPhone’ów różnią­cych się przekątną ekranu. Oczy­wiś­cie, na komórkach się nie kończy i powin­niśmy spodziewać się również nowych tabletów oraz… smart­watcha,  którego sam z niecier­pli­woś­cią wyczekuję.

Via

Ciekawe? Podziel się!