z15683362Q

Jest dokład­nie tak, jak mogliśmy się spodziewać — HTC zaprezen­towało dzisiaj swo­jego nowego flagowca będącego ulep­szonym mod­elem sprzed roku. Poz­na­j­cie nowego HTC One (M8). Tym razem już oficjalnie.

Dzisiaj, 25 marca 2014, HTC pokazało światu HTC One (M8). Z zewnątrz wygląda łudząco podob­nie do poprzed­nika, lecz zmian jest w nim więcej, niż mogłoby się wydawać.

Po samym wyglądzie zmi­any można zauważyć dopiero po dłuższym przyglą­da­niu się. Są to cho­ci­ażby inny rodzaj alu­minium na obu­dowę, brak przy­cisków pod ekranem, więk­szy ekran i… dwa aparaty z tyłu.

z15683359Q

No właśnie, dwa aparaty… HTC puś­ciło wodze fan­tazji i stworzyło smart­fona z wyjątkową jed­nos­tką fotograficzną. Główny aparat wyko­rzys­tuje znane nam rozwiązanie Ultra­pix­els i posi­ada miz­erną rozdziel­czość 4 Mpix. Drugi, górny aparat pomoc­niczy zaj­muje się pomi­arem odległości poszczegól­nych obiek­tów i pomaga w szyb­szym ustaw­ia­niu ostrości. To poz­woliło na zmi­anę ustaw­ień ostrości nawet po zro­bi­e­niu zdję­cia. Smart­fon wyposażony został w dwie diody LED.

Mocy w nowym HTC One nie brakuje. Pro­ce­sorem został w nim Snap­dragon 801 o częs­totli­wości 2,3 GHz, a pamięć RAM wynosi 2 GB. Smart­fon będzie sprzedawany z 16 lub 32 GB wbu­dowanej pamięci flash, lecz nie zabrakło czyt­nika kart pamięci o pojem­ności nawet do 128 GB.

Wyświ­et­lacz cechuje się przekątną 5″ i rozdziel­czoś­cią Full HD. Zarówno pod jak i nad nim zna­j­duje się głośnik Boom­Sound, które razem tworzą głośny i wyraźny dźwięk stereo. Wzglę­dem poprzed­nika grają ponoć o 25% głośniej.

Smart­fon posi­ada Androida 4.4 KitKat z nakładką Sense 6. Posi­ada ona sporo udo­god­nień, w tym opcję uruchami­a­nia aplikacji aparatu bez konieczności ręcznego włącza­nia ekranu, czy tryb oszczędza­nia baterii, który poz­woli na dziesięć godzin pracy na zaled­wie dziesię­ciu pro­cen­tach baterii.

HTC One (M8) to ewolucja. Czy w dobrą stronę? Myślę, że tak, lecz szkoda, że aparat wciąż straszy tak słabą rozdzielczością…

 

Ciekawe? Podziel się!