SONY DSC

Pojaw­iła się pogłoska mówiąca o tym, że Motorola w trzecim kwartale tego roku ma zaprezen­tować własny tableto­fon. Niestety, infor­ma­cje są dość niejasne.

Motorola odkąd przeszła w ręce Lenovo nie pokazała jeszcze niczego intere­su­jącego. Miejmy nadzieję, że to wkrótce się zmieni. Możliwe, że poczu­jemy to już za parę miesięcy. Wtedy to ma zostać zaprezen­towany tableto­fon właśnie tej firmy. Tak przy­na­jm­niej mówią najnowsze wieści.

Niestety, urządze­nie jest owiane tajem­nicą i infor­ma­cje na jego temat są bardzo skąpe. Wiadomo jedynie, że zostanie zaprezen­towane w lipcu lub sierp­niu i otrzyma wyświ­et­lacz o przekąt­nej 6– lub 6,3″. To jedyne znane na infor­ma­cje na chwilę obecną.

Nie wiadomo, czy firma postanowi dys­try­buować ten model tak, jak robiła to do tej pory (sprzedaż wyłącznie w Stanach Zjed­noc­zonych), czy też będzie dostępny na całym świecie. Miejmy nadzieję, że Lenovo do tej pory zdąży dokonać przemian związanych z poli­tyką wewnętrzną, gdyż ułatwi to możli­wość zaist­nienia mod­elu na pol­s­kich półkach sklepowych.

Via

Ciekawe? Podziel się!