AndroidKitKatPic

Posi­adacze smart­fonów: Sony Xpe­ria Z1, Z1 Com­pact i Z Ultra mają od teraz możli­wość aktu­al­iza­cji sys­temu do najnowszego Androida 4.4 KitKat.

Trzy najbardziej zaawan­sowane smart­fony Sony’ego właśnie otrzy­mały aktu­al­iza­cję do najnowszej ist­niejącej wer­sji Androida, czyli do KitKata. Oczy­wiś­cie, zmi­any nie ograniczają się jedynie do poprawek nanie­sionych przez Google, gdyż japoński pro­du­cent także zad­bał o parę usprawnień. Przed­staw­iam je poniżej:

  • Zmody­fikowany pasek powiadomień i szy­b­kich ustaw­ień — popraw­iony został ich inter­fejs oraz dodano więk­sze możli­wości personalizacji.
  • Przepro­jek­towany inter­fejs użytkown­ika tak, by bardziej przy­pom­i­nał ten z kon­soli PlaySta­tion 4
  • Odświeżone aplikacje pro­du­centa, jak: WALKMAN, Filmy, Gale­ria, Wiado­mości, MyX­pe­ria, Smart Con­nect, Małe aplikacje, TrackID, TrackID TV, Sony Select, Smart Social Camera
  • Ponad 280 moty­wów Xpe­ria Themes zmieni­a­ją­cych wygląd nakładki

Pewnie niek­tórzy z Was  mogą narzekać, że KitKat został udostęp­niony wyłącznie dla najnowszych i naj­droższych smart­fonów i Sony olało posi­adaczy nieco starszych urządzeń. Nic bardziej myl­nego! Sony zapowiedzi­ało, że na przełomie maja i czer­wca KitKat trafi także do Xperii Z, Xperii ZL, Xperii ZR i Xperii Tablet Z. Poin­for­mowało także o update’ach dla Xperii T2 UltraXpe­ria E1 i Xpe­ria M2, lecz nie wiadomo, kiedy te mod­ele otrzy­mają aktualizację.

Via

Ciekawe? Podziel się!