galaxy_s5-metal-aluminium-samsung

Rosyjski odd­ział Sam­sunga umieś­cił w Internecie krótką wiado­mość i grafikę, które wskazują na to, że jutro powin­niśmy spodziewać się pre­miery nowego urządzenia tej firmy. Najpraw­dopodob­niej chodzi o nowego flagowca z linii Galaxy F.

Sam­sung co prawda całkiem niedawno zaprezen­tował swo­jego flagowego Galaxy S5, lecz wygląda na  to, że to nie jest szczyt możli­wości dla tej firmy. Rosyjski odd­ział kore­ańskiego giganta umieś­cił na swoim Twit­terze intere­su­jący wpis, który w wol­nym tłu­macze­niu na język pol­ski brzmi następująco:

Coś takiego jeszcze nie miało miejsca wcześniej. Jutro #Sam­sung zaprezen­tuje światu swoje nowe urządze­nie wysok­iej klasy. Ciekawi Cię, co to będzie?

Oprócz tek­stu jest też grafika. Umieszczam ją poniżej:

samsung-russia-high-class-device-03-19-2014

Można domyślać się, że chodzi o zapowiadanego już wcześniej przed­staw­iciela zupełnie nowej linii  Galaxy F. Miałby się on odz­naczać alu­min­iową obu­dową i wyświ­et­laczem o rozdziel­czości 2K. Grafika wskazuje na to, że będzie dostępny w cyjanowym, różowym, białym, brą­zowym i czarnym kolorze.

Nie wiadomo jed­nak do końca, czy będzie to właśnie to urządze­nie. Dzi­wne, aby pre­miera tak ważnego smart­fona odbyła się bez zaplanowanego wydarzenia, w dodatku tak szy­bko po pre­mierze Galaxy S5. Niem­niej, jestem zain­tere­sowany tym, co Sam­sung ma zamiar nam jutro pokazać.

Via

Ciekawe? Podziel się!