Nokia-Logo

Dzisiejszego poranka dowiedzieliśmy się o kole­jnym mod­elu, który zostanie pokazany przez Nokię w najbliższych miesią­cach. Mowa o Lumii 530, następcy ciepło przyjętej Lumii 525.

Oczy­wiś­cie, za infor­ma­cją stoi znany nam doskonale @Evleaks, którego prze­cieki są niezwykle trafne i prawie zawsze są zgodne z prawdą. Tym razem opub­likował bardzo krótką notkę na swoim pro­filu na stronie Twitter:

 

Nokia Lumia 530 o przy­domku Rock będzie kole­jnym smart­fonem Nokii z linii 5xx. To oznacza, że mamy do czynienia z najbardziej budże­tową ze wszys­t­kich Lumii nad­chodzącej gen­er­acji. Możemy być pewni, że smart­fon otrzyma sys­tem oper­a­cyjny Win­dows Phone 8.1. Niestety, cała reszta jest wciąż spowita tajem­nicą i możemy jedynie domyślać się, jak prezen­tować się będzie jej specyfikacja.

Nokii Lumia 530 powin­niśmy wyczeki­wać w najbliższych miesią­cach i praw­dopodob­nie zostanie pokazana pod koniec drugiego, lub na początku trze­ciego kwartału.

Via

Ciekawe? Podziel się!