1ads

Tele­fony z klapką jeszcze dekadę temu trzy­mały się naprawdę dobrze. Teraz są jedynie relik­tem przeszłości. Ale czy na pewno? Sam­sung w najbliższych miesią­cach zaprezen­tuje swo­jego nowego smart­fona z obu­dową tego typu.

Clamshelle, czyli pop­u­larne tele­fony z klapką zdały się umrzeć śmier­cią nat­u­ralną od czasu pre­miery pier­wszego iPhone’a. Teraz urządzenia tego typu pow­stają niezwykle rzadko, zwłaszcza gdy mówimy o smart­fonach z pełno­prawnym sys­te­mem oper­a­cyjnym i zazwyczaj nie opuszczają kon­ty­nentu azjaty­ck­iego. Warto jed­nak wiedzieć, że takie komórki wciąż są produkowane.

TENAA, czyli chińska orga­ni­za­cja zaj­mu­jąca się standaryza­cją i dopuszczaniem na rynek urządzeń elek­tron­icznych zatwierdz­iła właśnie Sam­sunga o kodowej nazwie G9098. Jest to smart­fon z klapką oraz zaskaku­jąco dobrą specy­fikacją sprzę­tową. Posi­ada dwa wyświ­et­lacze o przekąt­nej 3,67″ i rozdziel­czości 800x480 pik­seli, czterordzeniowy pro­ce­sor 2,3 GHz (prawie na pewno Snap­dragon 800) oraz 2 GB RAM-u. Aparat może pochwalić się matrycą 13 Mpix. Sys­tem oper­a­cyjny to Android 4.3 Jelly Bean.

Sam­sung G9098 trafi do sprzedaży wyłącznie w Azji. Nie znamy jego ceny ani daty premiery.

Via

Ciekawe? Podziel się!