htcsense6videoaam

The All New HTC One pojawił się już na wielu prze­ciekach. Teraz do prze­cieków związanych z tym smart­fonem możemy dodać filmik prezen­tu­jący jego nakładkę sys­te­mową, HTC Sense 6.0.

Filmik co prawda nie należy do wycz­er­pu­ją­cych, lecz i tak jesteśmy w stanie się dowiedzieć z niego paru intere­su­ją­cych rzeczy. Sama nakładka prezen­tuje się bardzo ele­gancko i obrała tą samą drogę designu, co jej poprzed­niczka, Sense 5. Teraz została dopieszc­zona i prezen­tuje się jeszcze ładniej.

Wśród nowych funkcji możemy znaleźć — między innymi — rozbu­dowane gesty oraz funkcję Dou­ble Tap znaną ze smart­fonów LG. Pozwala ona na obudze­nie tele­fonu poprzez dwukrotne stuknię­cie w ekran. Mnie zaciekaw­iła możli­wość zmi­any czcionki bez konieczności restar­towa­nia smart­fona. Całkiem zaskaku­jąca jest obec­ność pro­gramowego korek­tora dźwięku Beats Audio (Firma Beats już od jakiegoś czasu nie należy do HTC).

The All New HTC One (Zupełnie Nowy HTC One/HTC One 2014) ma zostać ofic­jal­nie zaprezen­towany 25 marca, w przyszły wtorek.

Via

Ciekawe? Podziel się!