usbotg

Dobre wieści! Win­dows Phone 8.1 ma poz­wolić na korzys­tanie z USB OTG. To oznacza, że bez prob­lemów będziemy w stanie podłączyć np. pamięć typu pen­drive do smartfona.

USB OTG to rozwiązanie, o którym nie każdy wie, lecz bywa bardzo użyteczne. Pozwala ono na podłącze­nie do smart­fona urządzeń z wyjś­ciem USB za pomocą spec­jal­nej prze­jś­ciówki. Obec­nie świet­nie dzi­ała to na urządzeni­ach z Androi­dem, do których za pomocą USB OTG można podłączyć pendrive’y, czyt­niki kart pamięci, a nawet myszki, klaw­iatury czy… tablety graficzne.

Do tej pory sys­tem Win­dows Phone był pozbaw­iony wspar­cia dla USB OTG. Nowe doniesienia mówią, że aktu­al­iza­cja Win­dows Phone 8.1 aka Blue zmieni ten stan rzeczy. Za tą infor­ma­cją stoi Nawzil, użytkownik Twit­tera będący byłym pra­cown­ikiem Microsoftu. Wyćwierkał on następu­jący wpis:

 


Tłu­macząc na pol­ski: “pamięć masowa USB wykryta. Dotknij, by wyświ­etlić pliki.” Dotknię­cie otwiera menedżer plików i pokazuje pliki. USB OTG dla #WindowsPhone8.1

Oso­biś­cie jestem bardzo zad­owolony z tej wiado­mości. Wspar­cie dla USB OTG uczyni sys­tem Win­dows Phone bardziej kom­plet­nym i sprawi, że urządzenia oparte na nim będzie można wyko­rzysty­wać do bardziej poważnych zastosowań.

Via

Ciekawe? Podziel się!