Samsung_ATIV_SE

Do sieci prze­dostał się ren­der pra­sowy nad­chodzącego smart­fona Sam­sunga z sys­te­mem Win­dows Phone 8.1. Co dzi­wne, wygląda na to, że będzie dostępny na wyłączność amerykańskiej sieci Verizon.

Sam­sung jakiś czas temu zrezyg­nował z tworzenia smart­fonów z sys­te­mem Win­dows Phone 8 i postanowił zająć się Androi­dem oraz swoim autorskim Tizenem. Jed­nakże, wygląda na to, że ros­nący sukces plat­formy Microsoftu skłonił go do powrotu. W ciągu najbliższych miesięcy powin­niśmy doczekać się ofic­jal­nej pre­miery Sam­sunga ATIV SE z tym właśnie systemem.

Nie­jaki Evleaks przed­stawił grafikę ukazu­jącą przód i plecki ATIV-a SE. Zaskaki­wać może to, że obu­dowa wyko­nana została z alu­minium, a nie — tak jak w przy­padku android­owych odpowied­ników — z taniego plas­tiku. To bardo duży plus. Sam ksz­tałt nie odb­iega za bardzo od mod­eli z linii Galaxy S.

Tele­fon ma otrzy­mać sys­tem Win­dows Phone 8.1. Pogłoski mówią, że wyświ­et­lacz otrzyma przekątną 5″ oraz rozdziel­czość 1920x1080 pik­seli. Zabraknie niestety fizy­cznego spustu aparatu.

Kole­jną złą wieś­cią jest to, że ATIV SE praw­dopodob­nie będzie dostępny jedynie dla amerykańskiej sieci Ver­i­zon. To oznacza, że będzie go można nabyć wyłącznie w Stanach Zjed­noc­zonych. To zde­cy­dowanie nie brzmi dobrze…

Via

Ciekawe? Podziel się!