nokia-x-developers

Jak wiadomo Nokia na ostat­nich tar­gach MWC w Barcelonie zaprezen­towała rodz­inę smart­fonów Nokia X, które będą bazować na sys­temie oper­a­cyjnym Android. Z racji wejś­cia w nowy (jak dla Nokii) sys­tem oper­a­cyjny, firma postanow­iła zad­bać o edukację dewelop­erów w przys­tosowa­niu aplikacji pod smart­fony Nokia X.

Pier­wszym krok­iem i pewnie nie jedynym jest zielony auto­bus Nokia X, który przemierza teraz niemal całą Europę by dzielić się wiedzą na temat przys­tosowa­nia aplikacji pod smart­fony Nokia X, Nokia X+ oraz Nokia XL.

nokia-x-go-port

Auto­bus był już obecny w takich mias­tach, jak: Paryż, Lion, Madryt, Bolo­nia, Budapeszt i od 19 marca także będzie w Pradze. Po przys­tanku u naszych połud­niowych sąsi­adów 21 marca (najbliższy piątek) bus pojawi się w Warsza­wie przy ul. Koszykowej 86 (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Tech­nik Komputerowych).

Agendę oraz więcej infor­ma­cji na temat spotka­nia zna­jdziecie na ban­nerze na samym górze strony.

Właśnie tam będziecie mieli możli­wość spotkać się z eksper­tami i dowiedzieć się cen­nych infor­ma­cji na temat dos­tosowa­nia swoich aplikacji do potrzeb zmody­fikowanego sys­temu Android, który dostępny jest w Noki­ach X. Wydaję mi się, że to też dobra okazja do tego by rozpocząć swoją przy­godę z pro­gramowaniem na Androida – pomimo ogromu aplikacji, jaki dostępny jest pod ten sys­tem oper­a­cyjny, coraz częś­ciej zdarza się, że pry­watne firmy intere­sują się stworze­niem apki włas­nego biz­nesu – ktoś to musi robić :)

Oprócz tego, że są to pier­wsze smart­fony Nokii z Androi­dem, potenc­jal­nych dewelop­erów powinien zain­tere­sować fakt pier­wszych sukcesów tego pro­jektu – w przed­sprzedaży w Chi­nach smart­fon Nokia X został zamówiony ponad mil­ion razy tylko w 4 pier­wsze dni, cóż…

Nokia + Android + niska cena = sukces

Ciekawe? Podziel się!