google-smartwatch

Wychodzi na to, że Google w tym roku zamierza pokazać nie tylko smart­fona lub tablet z linii Nexus, lecz także inteligentny zegarek .

O smart­watchach mówi się od kilku lat. Jest to tech­nolo­gia, z którą wielu z nas wiąże nadzieje na przyszłość i są anal­i­tycy mówiący o świ­et­lanej przyszłości tego seg­mentu elek­tron­iki. Niestety, do tej pory są jedynie cieka­wostką dla geeków. Czy ta sytu­acja uleg­nie zmi­anie? Praw­dopodob­nie tak, jeśli za takie zegarki weźmie się Apple lub Google.

Znany nam dobrze @Evleaks wszedł w posi­adanie infor­ma­cji na temat smart­watcha Google’a. Ma on zostać wypro­dukowany przez LG. Jego wyświ­et­lacz wyko­nany w tech­nologii IPS LCD otrzyma przekątną 1,65″ oraz rozdziel­czość 280x280 pik­seli. Niestety, pro­ce­sor wciąż jest niez­nany, lecz wiemy, że pamięci RAM zna­jdziemy 512 MB. Pamięć wewnętrzna wyniesie 4 GB.

Niestety, reszta to wciąż domysły. Możemy spodziewać się dobrze zaim­ple­men­towanej usługi Google Now, solid­nej obu­dowy i przyz­woitej ceny. Kiedy nastąpi jego pre­miera? Tego też nie wiadomo, lecz obstaw­iałbym najbliższą kon­fer­encję Google I/O.

Via

Ciekawe? Podziel się!