Screen-Shot-2014-03-13-at-02.03.56

Kole­jną nowoś­cią w sys­temie Win­dows Phone 8.1 ma być nowa aplikacja aparatu. Otrzyma ona nazwę Microsoft Cam­era i już teraz możemy zobaczyć jak się prezentuje.

Już od jakiegoś czasu jesteśmy częs­towani nowymi prze­ciekami na temat Win­dows Phone 8.1 za sprawą filmików umieszczanych przez ekipę ser­wisu UnleashThePhones.com. Tym razem postanow­ili oni przed­stawić w Internecie to, jak prezen­tuje się nowa sys­te­mowa aplikacja aparatu fotograficznego.

 

)
 

Aplikacja nosi nazwę Microsoft Cam­era i prezen­tuje się przyz­woicie — posi­ada wystar­cza­jącą ilość funkcji oraz wygodny inter­fejs. Z prawej strony ekranu użytkownik może ustawić sobie pięć wybranych skrótów do zmi­any poszczegól­nych ustaw­ień aparatu. Jeśli chodzi o funkcje, nie ma tutaj niczego niespo­tykanego z wyjątkiem tego, że smart­fon domyśl­nie usuwa nieza­pisane zdję­cia seryjne dopiero po sied­miu dniach.

Microsoft Cam­era wygląda na niezłą aplikację aparatu, lecz posi­adacze Nokii raczej nie będą nią zain­tere­sowani ze względu na to, że mogą korzys­tać z Nokia Cam­era, która jest zde­cy­dowanie lep­szą apką.

Via

Ciekawe? Podziel się!