Lumia 1520 128GB Sandisk Card

San­Disk pod­czas targów Mobile World Con­gress 2014 zaprezen­tował kartę microSD o wielkiej pojem­ności 128 GB. Została stwor­zona przede wszys­tkim z myślą o urządzeni­ach z Androi­dem i pro­du­cent ani słowem nie wspom­niał na temat Win­dows Phone. Okazuje się jed­nak, że Win­dows Phone 8 bez prob­lemu potrafi odczy­ty­wać tak duże karty.

San­Disk przed­staw­ia­jąc pier­wszą na świecie kartę microSD o pojem­ności 128 GB dokonał kroku w kierunku roz­woju urządzeń mobil­nych. Odkąd smart­fony i tablety posi­adają ekrany o niesamowitej rozdziel­czości oraz wielowątkowe, szy­bkie pro­ce­sory, oglą­danie na nich plików video jest czystą przy­jem­noś­cią. Jeden film w jakości FullHD jest w stanie ważyć kilka­naś­cie giga­ba­jtów, więc nie powinno dzi­wić to, że karty pamięci o tak dużych pojem­noś­ci­ach mogą być dla pewnego typu użytkown­ików bardzo przydatne.

61wBnz8JK-L._SL1500_

Karta San­Diska Ultra 128 GB cechuje się stan­dar­dem SDXC oraz 10 klasą szy­bkości. Według bench­marków, jest nawet o 20% szyb­sza od karty San­Disk Ultra microS­DXC 64GB. Użytkownik NoRom­Ba­sic twierdzi, że nowa, 128-gigowa karta pamięci dzi­ała bez najm­niejszego prob­lemu z jego Lumią 1520.

Oczy­wiś­cie, cena tej karty jest adek­watna do jej pojem­ności i pręd­kości — kosz­tuje 119$ i można ją kupić za pośred­nictwem Ama­zonu.

Via

Ciekawe? Podziel się!