wtrmrkd_mount_blade_chargingknights.0_standard_800.0

Mount & Blade: War­band to kom­put­erowa gra RPG z 2010 roku, która do tej pory posi­ada całkiem sporą społeczność odd­anych fanów. Od teraz jest ona dostępna także dla posi­adaczy urządzeń z Androi­dem, lecz… praw­dopodob­nie i tak w nią nie zagrasz.

Mound & Blade: War­band to przykład, że gry o nieciekawej oprawie graficznej wciąż mają szansę na osiąg­nię­cie sukcesu — na pier­wszy rzut oka jest to mało rozbu­dowany erpeg, lecz trzeba mu przyz­nać, że ma swój urok. Pozwala wczuć się w postać ryc­erza sprzed kilku wieków i odby­wać wojaczki, brać udział w turnie­jach czy zaro­bić for­tunę na handlu. W Mount & Blade po dziś dzień gra całkiem spora rzesza graczy, którzy wyt­worzyli całkiem ciekawą społeczność modderską.

Od tej pory Mount & Blade: War­band jest dostępny także na plat­formę Android. Jest to kropka w kropkę port z pecetów i gra nie została okro­jona z niczego. Dzi­ała nawet tryb mul­ti­player dla 64 osób, a graficznie tytuł prezen­tuje się identycznie.

 

)
 
Jest jeden prob­lem — gra dostępna jest jedynie na urządzenia z Tegrą 4, a tych jest jak na lekarstwo. To jed­nak nie wszys­tko — wyma­gany jest także gamepad. A szkoda, gdyż  i jedno, i drugie znacząco ogranicza grono potenc­jal­nych odbior­ców. Ach, doda­jmy też wysoką cenę — teraz War­band kosz­tuje 21,25 zł, lecz jest to cena po cza­sowej obniżce 30%.

Mount & Blade: War­band — link do Google Play

 

Ciekawe? Podziel się!