htcm8frontbackaam

Zupełnie Nowy HTC One pojawił się już na nie­zlic­zonej licz­bie prze­cieków. To jed­nak nie koniec — atmos­fera wokół pre­miery tego mod­elu wciąż jest podsy­cana za sprawą kole­jnych zdjęć.

HTC One drugiej gen­er­acji ma pojawić się ofic­jal­nie dopiero 25 marca, lecz wiemy o nim sporo już teraz. To za sprawą niezwykle dużej liczby prze­cieków, których bohaterem jest ten właśnie tele­fon. Teraz może­cie podzi­wiać go na kole­jnych i — co ważne — wyraźnych fotkach.

 

Zupełnie Nowy HTC One (The All New HTC One) ma otrzy­mać wyświ­et­lacz o przekąt­nej 5″ i rozdziel­czości 1920x1080 pik­seli (z klaw­iszami ekra­nowymi), 2 GB pamięci oper­a­cyjnej, NFC, slot na karty pamięci i baterię o pojem­ności 2 900 mAh. Bardzo intere­su­jąco przed­stawia się kwes­tia zdol­ności fotograficznych. To za sprawą, że z tyłu obu­dowy ujrzymy nie jeden, a dwa obiek­tywy, co ma poz­wolić na uzyskanie lep­szej jakości, więk­szej głębi, a łapanie ostrości ma prze­b­ie­gać szy­b­ciej. Wciąż tajem­nicą jest ilość megapikseli.

Pamię­ta­j­cie — HTC zaplanowało 25 marca wydarze­nie, na którym przed­stawi światu ten model. To już za dwa tygod­nie i jeden dzień.

Via

Ciekawe? Podziel się!