holeytc

@Evleaks udostęp­nił nowe zdję­cie, które przed­stawia spec­jal­nego case’a dla nad­chodzącego HTC One. Czegoś podob­nego nie widzi­ałem nigdy…

Gdy mowa o dodatkowych obu­dowach, zderza­kach, osłonach, case’ach czy innych akce­so­ri­ach tego typu, raczej nie spodziewamy się niczego po za wyszukanym wzor­nictwie. Co prawda Sam­sung wymyślił coś takiego, jak S View Cover (może­cie zobaczyć go tutaj) — case’a z małym wycię­ciem, które umożli­wia szy­bki podgląd kilku najważniejszych infor­ma­cji bez otwiera­nia przed­niej ścianki. Ale spójrz­cie teraz na grafikę tego, co wkrótce zamierza nam pokazać HTC:

holeytc

Nawet nie mam zami­aru tego komen­tować. Co to jest? Jak dzi­ała? Po co? Czy ma jakieś ukryte moce? Jedyne co mi wiadomo to to, że będzie w stanie pokazy­wać godz­inę i pogodę. Sam @Evleaks widocznie nie był pewien, co sądzić i napisał jedynie: Dzi­urki. Czas. Kolory. 

Możliwe, że to akce­so­rium zostanie zaprezen­towane w tym samym cza­sie, co Zupełnie Nowy HTC One, czyli praw­dopodob­nie 25 marca. Czekamy!

Via

Ciekawe? Podziel się!