Galaxy-TabPro-8.4

Sam­sung zaprezen­tował swój nowy tablet o nazwie Galaxy Tab Pro 8.4. Prezen­tuje się naprawdę intere­su­jąco i może okazać się łakomym kąskiem dla osób poszuku­ją­cych moc­nego, lecz niekoniecznie wielkiego tabletu.

Dzisiejszego dnia została ogłos­zona pre­miera nowego tabletu Sam­sunga w jego ojczystym kraju — Korei Połud­niowej. Jest to urządze­nie z wysok­iej półki i ofer­uje całkiem sporo.

Intere­su­jąco prezen­tuje się wyświ­et­lacz SLCD o przekąt­nej 8,4″ i świet­nej rozdziel­czości 2560×1600 pik­seli. Pod obu­dową nie jest gorzej - pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 800 o maksy­mal­nym tak­towa­niu 2,3 GHz i 2 GB pamięci RAM zapew­ni­ają spore zasoby mocy, przez co nikt nie powinien narzekać na wolną pracę. Nie zabrakło slotu na karty microSD, pojem­nego aku­mu­la­tora (4 800 mAh) i czu­jnika pod­cz­er­wieni. Zakupu­jąc tablet użytkownik otrzy­muje dodatkowo 100 GB w chmurze Drop­box na dwa lata.

12964120774_823c8b369c_z

Pre­in­stalowany sys­tem oper­a­cyjny to Android 4.4.2 KitKat wyposażony w świeżutką nakładkę Mag­a­zine UX o nowym inter­fe­jsie. Prezen­tuje się całkiem obiecu­jąco i powinna znacznie zmienić sposób inter­akcji z urządze­niem w porów­na­niu do innych mod­eli tej marki.

Sam­sung Galaxy Tab Pro 8.4 ma kosz­tować 549 000 wonów, co w przelicze­niu daje jakieś 1 500 zł. Trzeba przyz­nać, że cena całkiem rozsądna, lecz w Polsce może ona się zmienić na wyższą. O ile w ogóle ten tablet trafi do naszego kraju…

Via

Ciekawe? Podziel się!