Screenshot-Nokia-Lumia-1520-Sports-5-MP

Nokia Lumia 1520 i Sony Xpe­ria Z1 Com­pact to dwa fotograficzne smart­fony z aparatami o rozdziel­czości 20 Mpix. Który z nich wykonuje lep­sze zdjęcia?

Lumia 1520 i Xpe­ria Z1 Com­pact mogą się poszczy­cić najlep­szymi aparatami wśród smart­fonów. Który z nich jest lep­szy? By odpowiedzieć na to pytanie, ekipa Pure­View­Club przeprowadz­iła porów­nanie obu aparatów.

Co prawda oba tele­fony wykonują fotki w maksy­mal­nej rozdziel­czości, lecz zwykle wyko­rzysty­wany tryb nad­próbkowa­nia (over­sam­plingu) zmniejsza wymi­ary zdjęć. W Nokii po zatwierdze­niu tej opcji zapisy­wane są zdję­cia 5 Mpix, nato­mi­ast w tele­fonie Sony mają one 8 Mpix.

Poniżej zamieszczam trzy kadry z tego samego zdję­cia: pier­wszy pokazuje ory­gi­nalną fotografię. Drugi przed­stawia rzeczy­wisty rozmiar zdję­cia po over­sam­plingu, nato­mi­ast trzeci to pow­ięk­szenia detali.

Nokia Lumia 1520

Nokia Lumia 1520

Sony Xperia Z1 Compact

Sony Xpe­ria Z1 Compact

 

Nokia Lumia 1520

Nokia Lumia 1520

Sony Xperia Z1 Compact

Sony Xpe­ria Z1 Compact

Nokia Lumia 1520

Nokia Lumia 1520

Sony Xperia Z1 Compact

Sony Xpe­ria Z1 Compact

 

Zazwyczaj pisząc takie artykuły wolę napisać, byś­cie wnioski wyciągnęli sami. Tutaj jed­nak wynik jest jasny — Nokia Lumia 1520 radzi sobie zde­cy­dowanie lep­iej od swo­jego japońskiego konkurenta. Jej zdję­cia charak­teryzują się przede wszys­tkim więk­szym kon­trastem i brakiem szumów.

Więcej zdjęć może­cie obe­jrzeć na blogu Pure­View­Club klika­jąc tutaj.

Ciekawe? Podziel się!