nokia

Wieść głosi, że Nokia zaplanowała na 19 kwiet­nia swoją kon­fer­encję. Czy zostaną na niej zaprezen­towane pier­wsze smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 8.1?

Infor­ma­cji na temat Win­dows Phone 8.1 zdążyło się już prze­dostać całkiem sporo. Mogłoby to sug­erować, że pre­miera tego sys­temu powinna nastąpić w niezbyt odległej przyszłości.Teraz w końcu poz­nal­iśmy pier­wszą wieść mówiącą o jakiejś konkret­nej dacie. Źródłem jest @evleaks, który jest znany ze swo­jej praw­domówności i uznawany jest za jedno z najbardziej wiary­god­nych źródeł przecieków.

 

Wiado­mość, którą umieś­cił na swoim Twit­terze jest bardzo lap­i­darna i w tłu­macze­niu brzmi następu­jąco: kole­jne wydarze­nie Nokii 19 kwiet­nia? Mi nie podoba się to, że @evleaks zas­tosował na końcu znak zapy­ta­nia — sugeruje to, że sam do końca nie jest pewny tej infor­ma­cji. Toma War­rena z The Verge nato­mi­ast zaskoczył fakt, że kon­fer­encja miałaby odbyć się w sobotę.

Możliwe, że pod­czas tego wydarzenia zostaną pokazane pier­wsze smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 8.1. Sam na to liczę i mam nadzieję, że nie zostanę zmus­zony czekać dłużej.

Via

Ciekawe? Podziel się!