kortan

Cor­tana ma być odpowied­nikiem Siri i Google Now dla sys­temu Win­dows Phone 8.1. W sieci pojawił się filmik, który ujaw­nia co nieco na jej temat.

Nie da się ukryć, że w porów­na­niu do Androida i iOS–a Win­dows Phone wciąż posi­ada spore braki. Nie posi­ada cho­ci­ażby włas­nego asys­tenta głosowego. To jed­nak ma zostać zażeg­nane wraz z pre­mierą Win­dows Phone’a 8.1.

Do Inter­netu prze­dostał się prawie dwuipółmin­u­towy film ukazu­jący dzi­ałanie Cor­tany. Dzięki niemu wiemy, jak będzie prze­b­ie­gać etap jej kon­fig­u­racji. Polega ona na poda­niu swo­jego imienia oraz odpowiedze­niu na pyta­nia: jaki jest twój ulu­biony sposób spędza­nia czasu? Co jest dla ciebie najważniejsze w jedze­niu? Co cię najbardziej moty­wuje do udzi­ału w wydarzeni­ach i upraw­ia­niu czyn­ności? Jaki jest twój ulu­biony temat wiadomości?

Niestety, nie zostało pokazane, w jaki sposób Cor­tana reaguje na mowę.
  

Via

Ciekawe? Podziel się!