IMG-20140303-00318

HTC HD2 to chyba najbardziej wyjątkowy smart­fon dla całej społeczności komórkowych mod­derów. Udało się na niego przepor­tować bardzo wiele sys­temów oper­a­cyjnych. Teraz dołączył do nich Android w postaci znanej z Nokii X.

HTC HD2 co prawda został wypuszc­zony w 2009 roku, lecz wciąż cieszy się bardzo prężnie dzi­ała­jącą społecznoś­cią, która stale tworzy nowe porty sys­temów oper­a­cyjnych. Smart­fon ten początkowo korzys­tał z Win­dows Mobile 6.5, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by wgrać na niego Androida (nawet 4.4 KitKat!), Win­dows Phone, Ubuntu, MeeGo, czy Fire­fox OS. Brzmi imponu­jąco. Zwłaszcza, że HD2 posi­ada jed­nordzeniowy pro­ce­sor 1 GHz i 576 MB RAM-u. Teraz do osiąg­nięć możemy dodać zmody­fikowanego Androida znanego z Nokii X.

ROM z Nokii X (opiera się on na Androida 4.1.2 Jelly Bean) co prawda już dzi­ała, lecz możemy zapom­nieć o płyn­ności i sta­bil­ności. Pro­jekt zna­j­duje się w bardzo wczes­nej fazie i poza ren­derowaniem inter­fe­jsu i odt­warzaniem dźwięku nie dzi­ała nic.

Zabawy takie, jak ta to oczy­wiś­cie sztuka dla sztuki i pokaz możli­wości pocz­ci­wego smart­fona. Jed­nakże, warto docenić stara­nia użytkown­ików HD2, którzy potrafią dokonać z tym smart­fonem niemalże cudów.

Via

Ciekawe? Podziel się!