HTC-One-2014-Verizon

Jeśli HTC miało w planach przy­go­tować nam niespodziankę swoim nad­chodzą­cym smart­fonem, to musi się pogodzić z porażką — pomimo tego, że Zupełnie Nowy HTC One nie został jeszcze zaprezen­towany, wiemy o nim niemal wszystko.

Zupełnie Nowy HTC One, The All New HTC One tudzież HTC One (2014) stał się bohaterem długiego, bo aż dwu­nas­tomin­u­towego filmiku. W jego trak­cie młody jutu­ber postanowił zaprezen­tować nam najważniejsze funkcje nowego mod­elu i porów­nać go do swo­jego poprzed­nika. Ele­menty, które wzbudz­iły w nim najwięk­szą uwagę to aparat i wyświ­et­lacz. Niestety, nie mieliśmy okazji obe­jrzeć dwóch tyl­nych obiek­ty­wów w akcji jed­nocześnie, gdyż przed­staw­iony smart­fon jest mod­elem roz­wo­jowym, więc niek­tóre funkcje nie dzi­ałają w nim tak, jak należy.

 


 

Co ciekawe, o nagra­niu dowiedział się Jeff Gor­don, starszy menedżer  dzi­ału glob­al­nej komu­nikacji sieciowej w HTC. Dotarł do Twit­tera jutu­bera i zapowiedział, że młody chłopaczyna może mieć poważne kłopoty. Sprawę ułatwiło to, że chłopak był na tyle nierozsądny, że nie zakrył nawet numeru IMEI zna­j­du­jącego się z tyłu obu­dowy. Rodz­ice raczej nie będą zadowoleni… ;)

Via

Ciekawe? Podziel się!