oppda

Oppo to jeden z naj­ciekawszych chińs­kich pro­du­cen­tów smart­fonów. Wygląda na to, że wkrótce pokaże tele­fon wyposażony w aparat o olbrzymiej matrycy 50 Mpix.

Trzeba przyz­nać, że Oppo ma roz­mach. Upakować w obu­dowę smart­fona matrycę 50 Mpix to nie lada wyczyn zwłaszcza, jeśli zależy nam na otrzy­ma­niu zdjęć odz­nacza­ją­cych się dobrą jakoś­cią. Oczy­wiś­cie, Nokii ta sztuka się udała w Lumii 1020 z aparatem 41 Mpix, lecz ta posi­ada ogromne doświad­cze­nie w kwestii optyki. Aż trudno uwierzyć, że firma, która swój pier­wszy tele­fon wypuś­ciła w 2008 roku może pod tym wzglę­dem dogo­nić fińskiego giganta.

Jed­nakże, wygląda na to, że Oppo rzeczy­wiś­cie prag­nie stworzyć najlep­szego na rynku fotograficznego smart­fona. Na  znanym chińskim por­talu społecznoś­ciowym Weibo pojaw­iło się zdję­cie przed­staw­ia­jące klasy­czny amerykański samochód, które w danych EXIF ma podaną nazwę mod­elu Oppo Find 7. Jego wymi­ary to 8160 x 6120 pik­seli i praw­dopodob­nie smart­fon otrzyma funkcję mul­ti­sam­plingu ana­log­iczną do tej z Lumii 1020.

oppo

 

Wiemy już, że Oppo Find 7 otrzyma ekran 5,5″ o rozdziel­czości 2560x1440 pik­seli oraz pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 801. Wszys­tko to sprawia, że smart­fon prezen­tuje się dużo ciekaw­iej, niż pokazany niedawno Sam­sung Galaxy S5.

Pre­miera Oppo Find 7 ma nastąpić 19 marca i nie omieszkamy Was o niej poinformować.

Link do zdję­cia w pełnej rozdziel­czości może­cie znaleźć tutaj, lecz ostrzegam — jest ono na tyle duże, że nie udało mi się go pobrać pomimo wielu prób.

Via

Ciekawe? Podziel się!