win81startscreenbgs

Kole­jny prze­ciek związany z sys­te­mem Win­dows Phone 8.1 - wśród nowych opcji zna­jdzie się taka, która poz­woli na umieszcze­nie tapety bezpośred­nio na kafelkach.

Do tej pory ekran główny w Win­dows Phone był miejscem o bardzo ogranic­zonych możli­woś­ci­ach per­son­al­iza­cji. Ma się to zmienić z kole­jną wer­sją sys­temu, która umożliwi dodawanie włas­nych teł do kafelek tak, by razem tworzyły jedną, spójną całość. Ma to wyglą­dać dokład­nie tak, jak na poniższych zdjęciach:

win81startscreenbgs

Należy wspom­nieć, że kafelki: Gry, Office oraz Xbox Music (i zapewne kilka innych) nie będą zmieniać swo­jego tła i będą wyglą­dać tak samo nieza­leżnie od ustaw­ionej tapety tła.

Dodatkowo, za sprawą Toma War­rena z The Verge poz­nal­iśmy okno ustaw­ień, które odpowiada za wybór tapety. Oczy­wiś­cie, widać na nim także wybór koloru akcen­towanego. Oprócz tego, znalazło się miejsce dla opcji, która pozwala na umieszcze­nie dodatkowego rzędu kafelków dla urządzeń o mniejszej przekątnej.

ustawienia-ekranu-startowego-i-motywow-windows-phone-8-1

Via

 

Ciekawe? Podziel się!