2014-02-28_17.38.15

Nokia X co prawda otrzy­mała sys­tem Android, lecz został on znacząco zmody­fikowany. Jedną z najm­niej miłych niespodzianek okazał się brak dostępu do sklepu Google Play. Na szczęś­cie inter­ne­towi mag­icy poradzili sobie z tym już teraz.

Cała sytu­acja nie jest dla mnie niczym dzi­wnym i byłem niemal pewien że to nastąpi, lecz nie przy­puszcza­łem, że tak szy­bko. Użytkown­icy z szanowanego forum mod­der­skiego XDA Devel­op­ers już teraz spraw­ili, by na Nokii X było możliwe zain­stalowanie sklepu Google Play, usług i aplikacji Google’a oraz nawet stan­dar­d­owego android­owego launchera.

Cała oper­acja nie jest niczym trud­nym. Wystar­czy zrootować tele­fon za pomocą Gan­dalf Exploita zna­j­du­jącego się w aplikacji Fra­ma­root, umieś­cić spec­jalne pliki do jed­nego z fold­erów za pomocą eksploratora plików z dostępem do roota i zrestar­tować urządze­nie. Na koniec wystar­czy zain­stalować odpowied­nią aplikację.

Uwaga jed­nak — wykonu­jąc te kroki jesteśmy narażeni na utratę gwarancji.

Wszys­tkie potrzebne pliki oraz ory­gi­nalną instrukcję można znaleźć w ory­gi­nal­nym wątku na XDA. Link do niego zna­j­duje się tutaj.

Ciekawe? Podziel się!