03_SM-G900F_electric BLUE_02

Tak jak obiecy­wał, Sam­sung właśnie zaprezen­tował swo­jego najważniejszego smart­fona tego roku: Galaxy S5. Oczy­wiś­cie, jest lep­szy od swo­jego poprzed­nika, ale czy pozwala popaść w zach­wyt? Nie sądzę.

Pre­miera Sam­sunga Galaxy S5 to wydarze­nie wielkiej skali w świecie mobil­nych tech­nologii. W końcu mowa o najważniejszym urządze­niu najwięk­szego pro­du­centa smart­fonów na świecie.

Zaczni­jmy od tego, że Galaxy S5 otrzy­mał znacznie przepro­jek­towaną obu­dowę w sto­sunku do poprzed­ników. To moje oso­biste zdanie, ale uważam, że ten design jest okropny. Zupełnie nie widać, że mamy do czynienia z flagow­cem i urządze­nie przy­pom­ina budże­towy model z niskiej półki.  No, przy­na­jm­niej S5 otrzy­mał gumowany tył popraw­ia­jący chwyt oraz cer­ty­fikat IP67 gwaran­tu­jący wysoką odporność na wodę i pył.

Pod wzglę­dem specy­fikacji jest porząd­nie. Smart­fon otrzy­mał wyświ­et­lacz 5,1″ o rozdziel­czości Full HD wyko­nany w tech­nologii Super AMOLED, czterordzeniowy pro­ce­sor 2,5 GHz, 2 GB RAM-u, Androida w wer­sji 4.4.2 oraz aku­mu­la­tor 2800 mAh.

Ciekawie prezen­tuje się aparat o rozdziel­czości 16 Mpix, który został wyposażony w innowa­cyjny tryb hybry­dowego fokusa, który zmniejszy szy­bkość łapa­nia ostrości do zaled­wie 0,3 s. Dzięki funkcji Selec­tive Focus zdję­cia będą mogły nabrać więk­szej głębi.

 

 

W Sam­sungu Galaxy S5 nie zabrakło czyt­nika linii papi­larnych umieszc­zonego w przy­cisku home, łączności LTE-A oraz kilku autors­kich rozwiązań. Co prawda nie sprawdz­iły się wcześniejsze prze­cieki i nowy flagowiec Sam­sunga wciąż posi­ada znanego nam dobrze Touch­Wiza, lecz nieco usprawnionego. Naj­ciekawszą funkcją jest wg. mnie jest tryb Ultra Power Sav­ing Mode, który ma sprawić, że mając zaled­wie 10% baterii smart­fon będzie mógł dzi­ałać przez 24 godziny. Jak to możliwe? Urządze­nie będzie wyświ­et­lało wszys­tkie infor­ma­cje w czerni i bieli, ograniczy dostęp do aplikacji oraz wyłączy wszys­tkie usługi nie licząc łączności GSM.

Smart­fon ma zostać wprowad­zony do sprzedaży 11 kwiet­nia w Stanach Zjed­noc­zonych. Polacy poczekają pewnie kilka tygodni dłużej.

Ciekawe? Podziel się!