Nokia-X

Coś, co jeszcze jakiś czas temu wydawało się niepo­jęte, zostało ofic­jal­nie ogłos­zone i zaprezen­towane – Nokia pokazała swój smart­fon z Androi­dem i choć wyglą­dem znacząco się różni, odchud­zony jest także o usługi Google, to i tak dla wielu stała się rzecz niemożliwa – piekło zamarzło! Przed Państ­wem mod­ele Nokia X, X+ i XL.

Cały czas nie mogę się nadzi­wić, jak mogło do tego dojść – najwidoczniej w świecie tech­nologii panuje przesłanie: never say never, które jakże dobit­nie wpisuje się w posunię­cia Nokii i Microsoftu.

To czym wyróż­ni­ają się trzy nowe mod­ele smart­fonów Nokia, to nie tylko sys­tem oper­a­cyjny ale i dogodne cena. Koszt naj­tańszego mod­elu — Nokia X, to tylko 89 euro. Dwa kole­jne mod­ele Nokia X+ i Nokia XL kosz­tują 99 i 109 euro. Niewąt­pli­wie jest to duży atut patrząc nie tylko przez pryz­mat dobrego wyko­na­nia, całkiem dobrych podze­społów ale i także same sys­temu oper­a­cyjnego – Android, który będzie haczykiem i hasłem rozpoz­naw­czym dla niewtajemniczonych.

Nokia-X-line

Cena to nie wszys­tko i sporo w tym racji. W rodzinie Nokia X (ofic­jal­nie mówi się już o rodzinie pro­duk­tów z Androi­dem) dosta­jemy kolorowe smart­fony bez dostępu do usług Google (brak sklepu Google Play, Gmail itp.). Mamy za to dostęp do stan­dar­d­owych udo­god­nień znanych z innych mod­eli Nokii: Nokia MixRa­dio, który daje dostęp do setek dar­mowych stream­ingów z możli­woś­cią tworzenia playlist w try­bie offline. Pon­adto: 7GB pamięci w chmurze w usłudze Microsoft OneDrive, Out­look, Skype, Nokia Store.

Słowem o specy­fikacji rodziny Nokia X

Nokia X to najniższy model z Androi­dem wyposażony w 4 calowy ekran IPS LCD (800 x 480 pik­seli), 512MB pamięci RAM, aparat 3 Mpix, możli­wość rozsz­erzenia pamięci do 32GB dzięki kar­cie MicroSD, pro­ce­sor 8225 Qual­comm Snap­dragon 1GHz Dual Core.

Nokia X+ to lekko podra­sowana Nokia X – różnica na korzyść „plusa” to lep­szy RAM768MB, karta MicroSD o pojem­ności 4GB w zestawie. Co ważne ani model X ani X+ nie posi­adają przed­niej kamery, co w przy­padku uży­wa­nia Skype może mieć znaczenie.

Nokia XL posi­ada więk­szy wyświ­et­lacz – 5 cali IPS LCD (800 x 480 pik­seli), 768MB pamięci RAM, karta o pojem­ności 4GB w zestawie z możli­woś­cią rozsz­erzenia do 32GB dzięki kartą microSD, aparat 5 Mpix z aut­o­fo­cusem i lampą błyskową, drugi aparat (przód) 2 Mpix, pro­ce­sor 8225 Quual­comm Snap­dragon 1GHz Dual Core, nieco więk­sze wymi­ary, waga i lep­sza bate­ria niż w Nokii X i X+.

Nokia-X-screen

Dostęp­ność

Istotną infor­ma­cją jest także dostęp­ność nowych mod­eli – cieszy fakt, że Nokia X trafi do sprzedaży w najbliższych dni­ach zarówno w Azji, Europie, Ameryce Połud­niowej, Bliskim Wschodzie, jak i w Afryce. Nokia w końcu pomyślała o szyb­szym sprzedawa­niu swoich pro­duk­tów po ofic­jal­nej pre­mierze. Model Nokia X+ oraz Nokia XL trafią do sprzedaży w drugim kwartale tego roku.

Oso­biś­cie jestem ciekaw tego, jak będzie się spra­wowała Nokia na takim zmu­towanym Androidzie? Jedno wydaje mi się pewne: sukces sprzedażowy a składa się na to wiele czyn­ników – od ceny po znaną markę która cieszy się nadal dobrą jakoś­cią aż po sys­tem oper­a­cyjny na który, jak wiemy wielu otwier­ają się oczy (ooo to Android :))

Ciekawe? Podziel się!