kitkat

Sam­sung przed­stawił listę swoich smart­fonów, tableto­fonów i tabletów, które otrzy­mają aktu­al­iza­cję do Androida 4.4 KitKat. Sprawdź, czy Twoje urządze­nie też jest na liście!

Sam­sung ma wyjątkowo ciężkie zadanie w dostar­cza­niu aktu­al­iza­cji do swoich smart­fonów. Z racji wypuszcza­nia na rynek ogrom­nej liczby różnorod­nych mod­eli jest oczy­wistym, że jedynie część z nich otrzyma aktu­al­iza­cję do najnowszej wer­sji sys­temu Android, jaką jest 4.4 KitKat.

Poniższa lista została zatwierd­zona przez pol­ski odd­ział Sam­sunga i jest ona w stu pro­cen­tach ofic­jalna. Mod­ele, które otrzy­mają aktu­al­iza­cję to:

 • Sam­sung Galaxy Note 3
 • Sam­sung Galaxy Note 2
 • Sam­sung Galaxy S4
 • Sam­sung Galaxy S4 Active
 • Sam­sung Galaxy S4 Zoom
 • Sam­sung Galaxy Mega 6.3
 • Sam­sung Galaxy Mega 5.8
 • Sam­sung Galaxy Grand
 • Sam­sung Galaxy Express
 • Sam­sung Galaxy Note 8.0
 • Sam­sung Galaxy Note 10.1
 • Sam­sung Galaxy Note 10.1 2014 Edition
 • Sam­sung Galaxy Tab 3 7.0
 • Sam­sung Galaxy Tab 3 8.0
 • Sam­sung Galaxy Tab 3 10.1

Łącznie pięt­naś­cie urządzeń. Dużo czy mało? Na pewno wielu osobom nie spodoba się nieobec­ność Sam­sunga Galaxy S III oraz S4 Mini. Oczy­wiś­cie, gdy nie można liczyć na pomoc pro­du­centa, można sko­rzys­tać z mniej ofic­jal­nych metod wgry­wa­jąc cus­tom ROM-y takie, jak CyanogenMod.

Via

Ciekawe? Podziel się!