Nokia-Treasure-Tag-feat

Nokia Trea­sure Tag w końcu zostało ofic­jal­nie zaprezen­towane — jest to małe urządze­nie, które dzięki nada­jnikowi GPS może zostać zlokali­zowane za pomocą sparowanego smart­fona. Wystar­czy pod­piąć je do kluczy lub schować do port­fela, by nigdy nie zgu­bić niczego ważnego.

O Nokia Trea­sure Tag słyszeliśmy już wiele miesięcy temu, lecz dopiero teraz to urządze­nie miało swoją ofic­jalną pre­mierę. Co to takiego? Jest to nada­jnik GPS i Blue­tooth spakowany w małą i gus­towną obu­dowę, którego można zlokali­zować za pomocą włas­nego smart­fona. Dzi­ała to też w drugą stronę — Trea­sure Tag posi­ada przy­cisk, który po naciśnię­ciu sprawi, że podłąc­zony tele­fon zacznie wydawać głośne dźwięki.

Nokia-Treasure-Tag-in-post

Nokia wypuś­ciła również spec­jalną aplikację do obsługi Trea­sure Taga, dzięki której będziemy mogli zlokali­zować go w try­bie LiveSight. Co ciekawe, można go podłączyć nawet to smart­fona z Androi­dem lub iOS-em. Urządze­nie posi­ada wymienialną baterię, która ma wystar­czyć na 6 miesięcy. Jego wymi­ary to: 30 x 30 x 10 mm, a waga wynosi 13 g.

Niestety, cena nie jest najniższa. Za Nokia Trea­sure Tag zapłacimy 30$, a więc coś koło 90 zł.

Via

Ciekawe? Podziel się!