wp81-rumors-hero

Spis zmian, który wyciekł do sieci za sprawą opub­likowa­nia przez Microsoft narzędzi SDK dla Win­dows Phone 8.1 co prawda zaw­iera całkiem sporo pozy­cji, lecz wiele z nich jeszcze nie zostało ujawnionych.

Tak zwany changelog dla sys­temu Win­dows Phone 8.1 został przed­staw­iony parę dni temu i by się nie pow­tarzać, może­cie zapoz­nać się z nim tutaj. Taka ilość wprowad­zonych zmian nie jest szczegól­nie uboga, lecz zna­j­duje się spora rzesza osób rozczarowanych, którym przeszkadza brak więk­szych innowacji.

Teraz jed­nak pojaw­iły się kole­jne infor­ma­cje. Tom War­ren, jeden z najsłyn­niejszych i najbardziej szanowanych branżowych redak­torów na całym świecie (piszą­cym dla The Verge) opub­likował na swoim Twit­terze następu­jący wpis:

 

 

W wol­nym tłu­macze­niu brzmi to tak: Przy­pom­i­nam: jest pełno nowych funkcji w Win­dows Phone 8.1, które nie zostały uwzględ­nione w SDK i pełno jest ukrytych.Pełno.

Co zna­j­duje się wśród tych ukry­tych tajem­niczych rzeczy? Na pewno nowy pasek powiadomień, o którym pisal­iśmy. Cor­tana? Tego już nie jestem taki pewny, choć mam na nią nadzieję.

Via

Ciekawe? Podziel się!