2f4a8553-023c-4ef1-bb33-ad2b93f8f360

Do sklepu z aplikac­jami dla Win­dows Phone trafiła kole­jna gra Gameloftu - World at Arms. Jest to strate­gia o tem­atyce wojennej.

Dobrych strate­gii na smart­fony jest niewiele. Plat­formy mobilne jakoś nie przyjęła tego gatunku szczegól­nie ciepło. To na szczęś­cie nie oznacza, że urodzeni strat­edzy nie odna­jdą dla siebie żad­nej pozy­cji, przy których zabiją swój czas. Jedną z takich gier jest World at Arms, która właśnie pojaw­iła się na Win­dows Phone 8.

1413d4c1-b045-438b-8fcd-809462c447cc

Jak można się domyślić, gra polega na rozwi­ja­niu swo­jej armii i wal­czenia z wrogimi kra­jami. Celem gracza jest zaprowadze­nie nowego ładu w świecie pełnym okropieństw wojny. W tym celu na prze­moc antag­o­nistów odpowiemy… jeszcze więk­szą dawką prze­mocy ;) Gra posi­ada w sobie też ele­menty tycoonów i będziemy musieli rozbu­dowywać swoje państwo.

531e13a8-6dfd-4b26-bae3-885776706a5d

Niestety, jak łatwo można się domyślić, gra zaw­iera dość nachalny sys­tem płat­ności wewnętrznych. Gameloft do tego nas już zdążył przyzwyczaić, więc nikogo to nie powinno już dziwić.

Gra jest dostępna zarówno dla sys­temu Win­dows Phone 8, jak i dla iOS-a i Androida. Jed­nakże, na tym pier­wszym pojaw­iła się dopiero teraz.

World at Arms — link do sklepu Win­dows Phone

Ciekawe? Podziel się!