lg-g-pro-2-official-announcement

LG przed­staw­iło światu swój kole­jny model z najwyższej półki. LG G Pro 2 to z pewnoś­cią jeden z najbardziej intere­su­ją­cych smart­fonów ostat­nich miesięcy.

LG G Pro 2 to kole­jne ciekawe urządze­nie od Kore­ańczyków. Jest sporych rozmi­arów tableto­fonem cechu­ją­cym się rewela­cyjnymi podze­społami i bez wąt­pi­enia należy do najwyższej ligi. Czy to próba zwróce­nia na siebie uwagi przed pre­mierą Sam­sunga Galaxy S5.

Nowe urządze­nie od LG naw­iązuje swoją kon­strukcją do poprzed­nich smart­fonów tej firmy, czyli G2 i G Pro. W porów­na­niu do nich jest jeszcze szyb­szy i bardziej dopieszc­zony. Nie można jed­nak mówić o nowa­torstwie, gdyż sporo rozwiązań zostało zapoży­c­zonych z tych (i nie tylko) modeli.

Screen-Shot-2014-02-12-at-7.21.19-PM

LG G Pro 2 cechuje się wyświ­et­laczem IPS 5,9″ o rozdziel­czości Full HD. Pro­ce­sorem został mocarny Snap­dragon 800. W zapewnie­niu dużej wyda­jności na pewno pomoże także 3 GB pamięci RAM. Aparat główny posi­ada matrycę 13 Mpix, a przedni 2,1 Mpix. Pamięć wewnętrzna wynosi 16 lub 32 GB i można ją pow­ięk­szyć kar­tami pamięci. Bate­ria odz­nacza się pojem­noś­cią 3 200 mAh. Nie zabrakło też LTE-Advanced i Androida 4.4 KitKat.

Screen-Shot-2014-02-12-at-7.21.27-PM

Ciekawie prezen­tują się funkcje software’owe. Spora ich część doty­czy fotografii. Smart­fon pozwala na nagry­wanie filmów w 4K, a wyko­rzys­tu­jąc tryb 720p można prze­jść w tryb slow-motion 120 fps. Dość specy­ficznie brzmi funkcja, w której różnego rodzaju akcje wykon­amy poprzez uprzed­nio zapro­gramowany wzór puknięć w wyświetlacz.

Ogól­nie G Pro 2 prezen­tuje się bardzo kusząco. Boję się jed­nak, że jego cena okaże się zaporowa.

Via

Ciekawe? Podziel się!