hayane

Nie dość, że znamy już listę zmian w Win­dows Phonie 8.1, to teraz możemy przekonać się na własne oczy, jak się prezen­tuje. Filmik co prawda przed­stawia nie­fi­nalną wer­sję tego sys­temu, lecz na pewno mamy do czynienia z autentykiem.

Wczo­ra­jszego dnia Microsoft rozesłał zau­fanym deweloperom zestaw narzędzi dewelop­er­s­kich (SDK) do wstęp­nego zapoz­na­nia się z przyszłą plat­formą, z którą będą musieli się zmierzyć w pisa­niu aplikacji. Okazało się, że nie są oni na tyle zau­fani, jak przy­puszczał sam gigant z Red­mond. Do sieci prze­dostała się już lista zmian w sys­temie, lecz to jeszcze nic — teraz zapoz­na­j­cie się z dwu­nas­tomin­u­towym filmikiem przed­staw­ia­ją­cym Win­dows Phone 8.1 w akcji.

 

Niestety, nie jest to finalna wer­sja tego sys­temu. Filmik pochodzi z emu­la­tora i nie powin­niś­cie zwracać uwagi na okazyjne przycinki. Wciąż brakuje niek­tórych opcji (gdzie się podział nowy pasek powiadomień?), a wiele z obec­nych nie dzi­ała lub dzi­ała nie do końca poprawnie. Pomimo tego, filmik świet­nie pokazuje, czym właś­ci­wie będzie ten cały Win­dows Phone 8.1 i pozwala pokładać w nim duże nadzieje — wszys­tko wskazuje na to, że ta aktu­al­iza­cja sys­te­mowa wniesie sporo dobrego w ekosys­tem mobil­nego Windowsa.

Via

Ciekawe? Podziel się!